Geschiedenis van RIT

RIT is ontstaan uit de gezamenlijke behoefte van een groep Spaanstalige nieuwkomers in Amsterdam om zich op een andere manier in te zetten voor de rechten van migranten. De initiatiefnemers komen uit bestaande (informele) organisaties of andere groepen die Spanjaarden en Latijns-Amerikanen in Nederland ondersteunen.

In maart 2019 is RIT opgericht met het doel om in te spelen op de nieuwe integratiebehoeften van Spaanstalige migranten in Nederland. Dat doen we door diensten te ontwikkelen en aan te bieden die uitgaan van de kracht van migranten. Onze aanpak is gebaseerd op onderzoek en bewezen effectieve methodes. Geen jarenlange trajecten maar een tijdelijk steuntje in de rug om mensen op weg te helpen zodat ze daarna zelf verder kunnen.

Wat blijkt uit onderzoek?
Uit onze studies blijkt dat de doelgroep de laatste jaren diverser is geworden en dat er nieuwe behoeften zijn waar nog onvoldoende aanbod voor is. Studies zoals de enquête van SCP uit 2017 geven een beeld van Spanjaarden als een relatief bevoorrechte groep migranten, met een succesvolle deelname aan de arbeidsmarkt en weinig problemen. Maar in een onderzoek dat we in 2015 in Amsterdam hebben uitgevoerd, hebben we een groep mensen geïdentificeerd die zich in een situatie van sociale uitsluiting of armoede bevindt, ook onder de groepen met een hoger opleidingsniveau. Met name vrouwen die als immigrant naar Nederland komen zijn geïdentificeerd als een van de kwetsbaarste groepen die het grootste risico lopen.

Daarnaast hebben we ook vastgesteld dat een aanzienlijk aantal nieuwkomers, waaronder hoogopgeleide jongeren, geen gebruik maakt van bestaande migrantenverenigingen. Dit verklaart wellicht het succes van de initiatieven die in 2016 en 2017 zijn georganiseerd en specifiek gericht waren op deze nieuwkomers. Via on-en offline netwerken is contact gezocht met deze groep en zijn een aantal themabijeenkomsten opgezet. Deze bijeenkomsten waren zo succesvol dat daar het idee ontstond om krachten te bundelen en een nieuwe vereniging te vormen. Want er was wel degelijk behoefte aan informatie en contact maar het bestaande aanbod sloot niet aan bij de wensen van deze groep. Uit die constatering is RIT ontstaan, een vereniging die een passend en flexibel antwoord geeft op de behoeften van een zeer diverse groep Spaanstalige migranten in Nederland.