Onze Missie & Visie

Ons basisdoel is het ondersteunen en begeleiden van migranten tijdens hun integratie- en empowerment proces om de ontwikkeling van hun levensproject in de Nederlandse samenleving op een optimale manier te laten verlopen. Wij willen dit proces van wederzijdse aanpassing vergemakkelijken, waarbij zowel de immigranten als de ontvangende gemeenschap verantwoordelijk zijn voor een succesvolle transformatie. . We proberen een rechtvaardigere samenleving te bereiken waarin iedereen zich volledig betrokken voelt, door middel van zichtbaarheid, interventies en het bieden van oplossingen.
RIT is een krachtige organisatie, gericht op sociale verandering en in staat om zich voortdurend aan te passen aan nieuwe behoeften. De deelnemers, medewerkers en ontvangers zijn hierbij gemotiveerd om op een actieve, dynamische en empathische manier bij te dragen. 

Onze toekomstvisie is een diverse en inclusieve samenleving, waarin migranten en niet-migranten gelijke rechten en kansen hebben. We streven naar een meer ondersteunende, samenhangende en interculturele samenleving, die immigratie als een kans ziet.

We willen een referentie zijn voor migranten, hun gezinnen, andere organisaties, instellingen, het Nederlandse openbaar bestuur en het openbaar bestuur van andere Spaanstalige landen. 

We kijken er naar uit om gezamenlijk projecten te ontwikkelen en met passie en enthousiasme nieuwe ideeën in praktijk te brengen met als doel nieuwe deuren naar een succesvolle van sociale transformatie te openen. Op deze manier hopen we, met actieve deelname van de gemeenschap zelf, onderzoeks- en samenwerkingsprojecten met andere organisaties of andere sociale spelers te genereren die leiden tot verbetering van de kwaliteit van leven van migranten .