Privacy Statement

Wij verwerken persoonsgegevens en gebruiken cookies. In deze privacyverklaring informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je je privacy rechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor jou van belang kan zijn.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief die via de website) van ons en geeft per onderwerp de meest relevante informatie.
Wij gaan op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u ons schenkt als deelnemer of samenwerkingspartner. Daarom is het voor ons belangrijk om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Contactgegevens:
Website: www.asociacion-rit.org
Email: asociacion-rit@outlook.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Arbeidsverleden (Curriculum vitae)
 • Sollicitatie of motivatiebrief
 • Bankrekeningnummer
 • Andere gegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Uw privacy
De vrijwilligers gaan zorgvuldig om met uw privacy en we zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Dit privacybeleid is van toepassing op onze diensten. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Wat doen we met de verzamelde gegevens:
Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van haar site en de deelnemers van haar diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en cursussen.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Deelname aan onze diensten of activiteiten: Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten of activiteiten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Het verwerken van persoonsgegevens dient zorgvuldig te gebeuren. We werken daarvoor met een registratiesysteem die voor de vrijwilligers alleen toegankelijk is met een inlognaam en wachtwoord. De vrijwilligers werken met een privacy protocol wat zich houdt aan de Wet bescherming persoonsgegevens. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Communicatie
Wanneer u e-mail- of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij.

Sociale knoppen
Op de site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook, Twitter en Instagram. Deze links zijn van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat u ingelogd bent zodat u niet iedere keer op Facebook of Twitter hoeft in te loggen zodra u iets wilt delen. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kunt u de privacyverklaringen van Facebooken Twitter(welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld (los van eventuele derden die betrokken zijn bij de gegevensopslag). Met deze derden zijn verwerkers overeenkomsten afgesloten. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze vrijwilligers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaartermijnen
Wij bewaren jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymized tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Inzien en aanpassen persoonsgegevens
U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Een verzoek kunt u indienen via asociacion-rit@outlook.com

Wij bieden alle bezoekers en deelnemers de mogelijkheid tot het veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op een moment aan ons is verstrekt. Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u via asociacion-rit@outlook.com met ons contact op nemen.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen hebt over dit privacybeleid, kunt u via asociacion-rit@outlook.com met ons opnemen.

Toepasselijk recht
Op de website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met de website en disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.